קונקורדנציה: יחידה 3

"וַיַּעַשׂ לָהֶם בָּתִּים"

שכר או עונש?

קונקורדנציה: יחידה 3

פרעה והמילדות / הגדת הזהב

1. הקדמה

 • For the English version of this module, click here.‎
 • המחצית השנייה של שמות א' מדברת על ציוויו של פרעה למיילדות להרוג את כל הבנים הנולדים.
 • ניגש אל המקראות גדולות על שמות א':י"ז-כ"א כדי לראות את תגובת המיילדות לגזירת פרעה.
 • המיילדות מסרבות לציית לפקודה ואז נאמר בשמות א':כ"א, "וַיְהִי כִּי יָרְאוּ הַמְיַלְּדֹת אֶת הָאֱלֹהִים וַיַּעַשׂ לָהֶם בָּתִּים".
 • מה פירוש המילה "בָּתִּים", ולאיזו מטרה אמורים לשרת "בָּתִּים" אלו?

2. משמעויות מרובות של "בית"

 • לחצו על מילת "בָּתִּים" בשמות א':כ"א כדי להציג את הערך "בית" ב"קונקורדנציה בלחיצה אחת".
 • רפרפו בפסוקים הראשונים של הערך, והשתמשו בהקשר שלהם כדי לקבוע את משמעות המילה "בית" בכל פסוק.
 • אילו מובנים שונים יש למילה?
 • כמה מהם מתאימים לפסוק שלנו?

3. קונקורדנציה ומפרשי המקרא: רש"י

 • נחזור למקראות גדולות לראות כיצד הפרשנים שלנו מבינים את המילה בהקשרה. כדי לסגור את הקונקורדנציה, לחצו על ה-x בפינה העליונה של שכבת-העל.
 • רש"י דן בנושא בפירושו לשמות א':כ'. גללו למעלה לפסוק כ' כדי לראות את פירושו.
 • באיזו מהמשמעויות של המילה "בית" הוא נוקט?
 • איך הייתם מעריכים את ההוכחה שלו? באיזה פסוק הייתם בוחרים כהוכחה?

4. קונקורדנציה ומפרשי המקרא: אבן עזרא ושד"ל

 • גללו למטה במקראות גדולות לשמות א':כ"א.
 • ראו שם את פירושו של אבן עזרא (בפירושו הראשון). במה הוא דומה, אך בכל זאת שונה במקצת, מרש"י?
 • לדעתו, איך ה"בָּתִּים" מהווים שכר "מידה כנגד מידה"?
 • ראו גם את שלוש השורות האחרונות של פירושו של שד"ל לפסוק.
 • הוא מציע שברכה של משפחה גדולה הייתה מועילה במיוחד עבור המיילדות. מדוע?

5. קונקורדנציה ומפרשי המקרא: רס"ג ורשב"ם

 • בסוף דבריו של אבן עזרא שנדונו לעיל, הוא מביא את דעתו של ר' סעדיה גאון. השווה את הסברו של ר' סעדיה לזה של רשב"ם.
 • על פי שניהם, מה פירוש המילה "בָּתִּים"?
 • היכן, בכל זאת, שני הפרשנים הללו שונים זה מזה?
 • לפי כל אחד מהם, מי עשה את ה"בָּתִּים"? לאיזו מטרה – לשכר, לעונש, או למשהו אחר?

6. עבודת בונוס: הביטוי "עשה בית"

 • אף על פי שברור שיש יותר ממשמעות אחת למילה "בית", האם זה נכון גם לגבי הביטוי "עשה בית"?
 • נחזור לקונקורדנציה על ידי לחיצה כאן (או לחצו על כל מילה בפסוק).
 • עברו למצב מתקדם בקונקורדנציה ע"י העברת המתג בפינה הימנית העליונה ממצב "בסיסי" למצב "מתקדם". מצב זה מאפשר לחפש צירוף מלים (עד שלוש מילים).
 • בשדה הראשון, הקלידו: עשה ובחרו את צורת הפועל מהאפשרויות הנפתחות. בשדה השני, הקלידו בית ובחרו את צורת שם העצם. לחצו על חפש.
 • כעת יופיעו כל הפסוקים שבהם שתי המילים מופיעות ביחד.

7. הביטוי "עשה בית"

 • רק חלק מהתוצאות רלוונטיות לנו, אך גללו למטה לשמואל א כ"ה:כ"ח (#56) ולמלכים א ז':ח' (#75).
 • על סמך פסוקים אלו, האם גם הביטוי (כמו שם העצם "בית") יכול לכלכל את שתי המשמעויות של 'בניית מבנה פיזי' וגם 'יצירת משפחה או שושלת'?
 • האם הדבר היה נכון גם אם הפסוק היה משתמש בביטוי "ויבן בית"?
 • באמצעות מצב מתקדם, הזנו: בנה בשדה הראשון (ובחרו צורת הפועל מהתפריט הנפתח) ואז בית בשדה השני (ובחרו צורת שם העצם).
 • רפרפו ב20-15 הפסוקים הראשונים ברשימה. האם שתי המשמעויות נפוצות באותה מידה?

8. קריאה נוספת

9. אופציות נוספות