"בחירת הלויים"

"בחירת הלויים"

במדבר ג'

יחידת לימוד אינטראקטיבית

לויים וכלי שיר / מכון המקדש

1. הקדמה

 • For the English version of this module, click here.‏
 • במדבר ג' מדבר על מינוי הלויים לשרת במשכן והחלפתם את הבכורים. אולם, הפסוקים לא מסבירים מדוע הבכורים נדחו ומדוע דווקא הלויים נבחרו במקומם.
 • מודול זה יבחן כיצד פרשנים לאורך הדורות הבינו את ההחלפה הזאת.
 • ניתן למצוא ניתוח מעמיק של סוגיה זו בנושא: בחירת הכהנים והלויים. תוך כדי לימודכם, אתם מוזמנים להשוות את הניתוח שלכם עם מה שמופיע שם.

2. מקבילות במקרא

 • הפרק שלנו הוא רק אחד מתוך כמה סיפורים בתורה הדנים בבחירת הכהנים והלויים.
 • כדי לעיין במקומות האחרים האלו, לחצו כאן כדי לגשת אל מדור "מקבילות במקרא" במקראות גדולות על פסוקנו. כלי למידה זה מספק רשימת קישורים למקומות האחרים בתנ"ך שבהם נידון הנושא שלנו. לחיצה על כל אחד מהקישורים תציג את המקור בשכבת-על. אם אינכם רואים את מדור מקבילות במקרא נא לחצו על אייקון גלגל השיניים בסרגל האדום העליון וסמנו וי ליד "מקבילות במקרא".
 • לחצו על הקישורים לשמות כ"ח:א', דברים י':ח', ושמואל א ב':כ"ז-כ"ח.
 • מה אפשר ללמוד ממקורות אלו והקשרם לגבי מתי ומדוע נבחר שבט לוי?

3. איסוף מידע

 • הפסוקים השונים מספקים נתונים שבמבט ראשון נראים כסותרים אחד את השני.
 • משמות כ"ח משתמע כי אהרן (ואולי גם שבט לוי כולו) נבחר לפני חטא העגל כחלק מציווי הקמת המשכן, ואילו מדברים י':ח' משתמע כי הבחירה התקיימה רק לאחר החטא.
 • לעומת זאת, שמואל א ב':כ"ז-כ"ח עשוי להצביע על כך שהעלייה לגדולה התרחשה הרבה יותר מוקדם, בעוד שהאומה עדיין הייתה במצרים!
 • בנוסף, אף אחד מהפסוקים אינו מסביר את סיבת בחירת הלויים.
 • האם התנ"ך מספק לנו מידע כלשהו על מעשיהם של הבכורים או של שבט לוי שיכול לעזור לנו בהבנת העניין?

4. קונקורדנציה: בְּכוֹר

 • לחצו על המילה "בְּכוֹר" בפסוק שלנו כדי לגשת לקונקורדנציה בלחיצה אחת, ונחקור את התפקידים שמילאו הבכורים במשך סיפורי התנ"ך.
 • הרבה מהפסוקים מדברים על אנשים ספציפיים, אך רפרפו ברשימה עבור פסוקים הדנים בקבוצה כולה. באילו עוד הקשרים מופיעים בכורים לפני הסיפור שלנו?
 • מתי ומדוע הוקדשו הבכורים לה'? כיצד התבטאה הקדשה זו?
 • האם אחד מהפסוקים מצביע על עבירה או גורם אחר שיכול להסביר את דחייתם של הבכורים?
 • כעת, מרשימת הערכים הקשורים שנמצאת בצד ימין של המסך, לחצו על "בְּכוֹרָה". [לחלופין, הקלידו: בכורה בשדה החיפוש בראש המסך, בחרו את האפשרות "שם עצם", ולחצו על "הצג".]
 • מה ניתן ללמוד מן הפסוקים הללו לגבי זכויותיהם של הבכורים?

5. קונקורדנציה: לֵוִי

 • הסקירה המהירה שלנו מגלה מספר נקודות: הבכורים הוקדשו לה' לאחר מכת הבכורות, אך אופיו והשלכותיו של קידוש זה אינם ידועים. אולם, כבר לפני כן מעמד הבכורים היה מבוקש, ואפילו לאחר שהוחלפו על ידי הלויים, הבכורים נהנו מזכויות מסוימות כמו פי שניים בירושה.
 • נפנה כעת ללויים. מה ידוע לנו על השבט? בשדה החיפוש בראש המסך, הקלידו: לוי, ובחרו "שם" מהתפריט הנפתח.
 • אילו פעולות נקטו לוי וצאצאיו לפני מינויים שיכולות לשפוך אור על סיבת בחירתם?

6. בחירה מוקדמת: תקופת האבות

 • הלויים מופיעים בשלושה הקשרים לפני פרקנו: נקמתו של לוי על אונס דינה בשכם, היוחסין של משה ואהרן, וקנאות הלויים לה' בסיפור חטא העגל.
 • האם אחד מאלו יכול להסביר את המינוי שלהם? נראה מה מציעים פרשנים שונים.
 • נתחיל באחד המקורות המוקדמים ביותר שדן בנושא, ספר היובלים, שנכתב בתקופת בית שני. לחצו כאן כדי לגשת אליו מספריית על-התורה.
 • רפרפו בפרק ל':י"ז-כ"ט.
 • לדעת ספר היובלים, מתי נבחר שבט לוי לשרת במשכן? למה? להרחבה על גישתו של ספר יובלים לסיפור על שכם ובני יעקב, ראו חטא שכם ותגובת בני יעקב.

7. בחירה מוקדמת: במצרים

 • נשווה גישה זו לעמדת שמות רבה. בשדה החיפוש בראש הספרייה, הקלידו: שמות רבה ג':י"ז ולחצו על "הצג" (או, לחצו כאן).
 • לפי המדרש, מתי נבחרו הכהנים והלויים? מה אולי הניע את הבחירה הזו?
 • איזה מהפסוקים שראינו מקודם עשוי לתמוך בדעה כי שבט לוי נבחר עוד לפני יציאת מצרים? כיצד ספר היובלים ושמות רבה יכולים להסביר את שמות כ"י:א' או דברים י':ח'?
 • על פי גישה זו, האם הבכורים מילאו אי פעם תפקיד פולחני? מה, אם כן, הייתה משמעות הקדשתם לה'? מה זה אומר שהלויים פדו אותם?

8. מונה עם הפקודה לבניית המשכן

 • נחזור למקראות גדולות, הפעם לשמות כ"ח:א', כדי לראות גישה חלופית לשאלתנו.
 • לחצו על הכפתור "הצג מפרשים נוספים" בתחתית הפסוק כך שפירושו של רלב"ג יופיע. נתבונן ב"תועלות" שלו, החל מהקטע השני: "והתועלת המגיע בהיות הכהנים ממשפחה מיוחדת".
 • לדברי רלב"ג, מדוע נבחר שבט לוי בכללותו, ומשפחת אהרן בפרט?

9. הכל נשאר במשפחה

 • נראה כי רלב"ג מציע כי שבט לוי בכללו נבחר לשרת בעת הציווי לבנות את המשכן, מכיוון שמבחינה רוחנית הם היו המתאימים ביותר למשימה זו.
 • מדוע רלב"ג חושב שעדיף שעבודת המקדש תישאר בידי משפחה אחת במקום לאפשר לאנשים ממשפחות רבות לשרת?
 • אילו יתרונות נוספים עשויים לבוא כתוצאה מהגבלת השירות במקדש לשושלת אחת? מה מציע ר"י בכור שור בפירושו לדברים י':ח'?
 • על סמך מה שלמדנו על זכויות הירושה של הבכורים, מדוע ייתכן שהבכורים היו אופציה גרועה ביותר להיות משרתים במקדש? [עיינו בקטע האחרון של פירושו של ר"י בכור שור על במדבר ג':י"ג.]
 • לבסוף, כיצד רלב"ג יכול להסביר את הפסוקים בדברים י':ח' או שמואל א ב':כ"ז-כ"ח?

10. אחרי חטא העגל

 • נפנה כעת לגישה האחרונה בנושא, שהיא ככל הנראה הגישה הידועה ביותר לשאלתנו, והיא ששבט לוי נבחר בעקבות חטא העגל.
 • נקרא את דברי רש"י על דברים י':ח'. לפי רש"י, בגלל איזה מעשה שלהם זכו הלויים בעמדתם?
 • אם נניח כי עד לנקודה זו הבכורים הם ששירתו ככוהנים, מדוע הם נדחו כעת? (עיינו בשורה האחרונה של פירושו השני של אבן עזרא לשמות ל"ב:כ"ט).

11. שאלות על גישה זו

 • למרות הפופולריות של גישה זו, עליה להתמודד עם שתי שאלות עיקריות, אחת רעיונית ואחת טקסטואלית.
 • למרות שקל לראות כיצד מעשי הלויים בכללותם זיכו אותם בעמדה נעלה, כיצד ניתן להבין מדוע אהרן עלה לגדולה עקב תפקידו? האם מעשיו בסיפור אינם ראויים לגנאי יותר מאשר לשבח?
 • שנית, כיצד תסביר עמדה זו את שמות כ"ח, שמיקומו מרמז כי אהרן נבחר כבר לפני חטא העגל בשמות ל"ב? כיצד רש"י על שמות ל"א:י"ח מתמודד עם השאלה הזו?

12. לעיון נוסף: אין מוקדם ומאוחר

 • רש"י מציע כי הפרקים בשמות אינם כתובים בסדר כרונולוגי וכי הציוויים ביחס למשכן ניתנו לראשונה רק לאחר חטא העגל. אולם, רש"י אינו מסביר את הסיבה להעדר הסדר הכרונולוגי, ומסתפק בציטוט העיקרון הידוע: "אין מוקדם ומאוחר בתורה".
 • ניקח רגע לחקור מושג זה וכיצד משתמשים בו פרשנים שונים.
 • סמנו את שלושת המילים "אין מוקדם ומאוחר" בפירושו של רש"י ובחרו מהתפריט הנפתח: "חיפוש" (או, לחצו כאן).
 • רפרפו בעשר התוצאות הראשונות כדי להבין כיצד רש"י מיישם את העיקרון. (לחצו על הקישור בראש כל תוצאת חיפוש כדי לראות את הפירוש המלא.)

13. אין מוקדם ומאוחר

 • נשווה את שימושו של רש"י בעיקרון "אין מוקדם ומאוחר בתורה" לזה של רמב"ן. בתפריט התוצאות בצד ימין של המסך, לחצו על סימן הפלוס לצד המילים "מפרשי המקרא" כדי להרחיב ולראות את תוצאות החיפוש עבור מפרשים בודדים. לחצו על רמב"ן כדי לגלול לתוצאות אלה (החל מ#61).
 • רפרפו בכמה מהערכים. באיזו תדירות מצטט רמב"ן את העיקרון רק כדי לדחות אותו? כאשר הוא מקבל אותו, האם הוא מספק הסבר להעדר הסדר הכרונולוגי?
 • כיצד נוכל להסביר בסיפור שלנו מדוע התורה בחרה לספר את האירועים לא לפי סדרם הכרונולוגי, אלא לספר קודם על הפקודה לבנות את המשכן ורק אחר כך לספר על עשיית עגל הזהב? לדיון, ראו: חטא העגל.

14. מודלים של שירות

 • דחיית הבכורים ובחירת הלויים מעלות שאלות חשובות ביחס למודל האופטימלי של עבודה פולחנית.
 • ראינו מקודם שרלב"ג ור"י בכור שור מדברים על היתרונות של הגבלת השירות למשפחה או לשבט אחד. עם זאת, מה הם החסרונות של מודל זה?
 • מה היו יכולים להיות היתרונות של מערכת שבה אדם אחד מכל משפחה זכה לשרת?
 • בבמדבר ט"ז:י"ג, קרח מתלונן: "כִּי כׇל הָעֵדָה כֻּלָּם קְדֹשִׁים וּבְתוֹכָם י"י וּמַדּוּעַ תִּתְנַשְּׂאוּ עַל קְהַל י"י". באיזה מודל של שירות הוא תומך?
 • מה הם היתרונות או החסרונות של מערכת שוויונית ללא היררכיה בכלל? לדיון נוסף בכמה מנושאים אלו ראו דברי ספורנו ובעל הואיל משה בנושא מטרת המשכן ובנושא מחלוקת קרח ועדתו.

15. סיכום

 • בניסיון לקבוע מתי ומדוע נועד שבט לוי להיות כהנים ולויים, הפרשנים מתמודדים עם פסוקים שלכאורה סותרים, מה שמוביל לגישות מגוונות.
 • בקצה האחד של הספקטרום, ספר היובלים מציע כי כבר בתקופת האבות, יעקב העלה את לוי מעל לשבטים האחרים, והבטיח לצאצאיו את הכהונה והלוייה כפרס למעשי לוי בשכם. אם כן, ייתכן שהבכורים אולי אף פעם לא מילאו שום תפקיד פולחני בכלל.
 • עמדה שנייה מתמקדת בתיאור בחירת אהרן בשמות כ"ח, וקובעת שהוא וכל שבטו נבחרו לפני סיפור חטא עגל הזהב. רלב"ג מצביע על הצורך לאחד את השירות בשבט אחד ולא בידי אנשים מרובים, ומציע כי הלויים היו מתאימים יותר לשרת את ה' מאחרים.
 • לבסוף, רש"י, בהתבססו על הפסוקים בדברים י', מתארך את הקדשתם של הכהנים והלויים לאחר חטא העגל. הבכורים ששירתו ככהנים עד לאותה נקודה מילאו תפקיד פעיל בחטא ולכן נדחו, ואילו נאמנות הלוויים לה' זיכתה אותם בשכר.

16. קריאה נוספת