ויכוח עם הקב"ה

ויכוח עם הקב"ה

במדבר ט"ז

יחידת לימוד אינטראקטיבית

מרד קרח / ז'אן פוקה

1. הקדמה

 • For the English version of this module, click here.‏
 • בכמה מקומות בתנ"ך, אנשים צדיקים מתווכחים עם ה' וטוענים שה' עושה אי-צדק כלשהו. מקרה אחד כזה נמצא בסיפור מרד קרח בספר במדבר ט"ז.
 • כאשר ה' אומר למשה להיבדל מן "העדה" כדי שיוכל להשמידם, (במדבר ט"ז:כ"א), משה משיב: "הָאִישׁ אֶחָד יֶחֱטָא וְעַל כׇּל הָעֵדָה תִּקְצֹף", ולכאורה מתווכח עם כוונתו של ה' להטיל עונש קולקטיבי על האומה עבור חטא קרח.
 • כיצד ניתן להבין את השיחה? האם ה' באמת תכנן להעניש באופן קולקטיבי את האומה? האם משה צודק שזה לא לגיטימי? אם זו לא הייתה תוכניתו של ה', האם יתכן שמשה לא הבין את כוונותיו של ה'?
 • ניתן למצוא ניתוח מעמיק של סוגיה זו בנושא דיאלוג עם ה' במהלך מרד קרח. תוך כדי לימודכם, אתם מוזמנים להשוות את הניתוח שלכם עם מה שמופיע שם.

2. דו-משמעות בשפע: עֵדָה

 • נתחיל עם עיון בפסוקים הרלוונטיים בבמדבר ט"ז:ט"ז-כ"ז.
 • גשו לפרק במעבדת התנ"ך ורפרפו בפסוקים תוך תשומת לב לשימוש בשם העצם "עֵדָה". לחצו על המילה "עֲדָתְךָ" בפסוק ט"ז כך שכל הופעות השורש יודגשו.
 • אל מי מתייחסת המילה "עֵדָה" בכל מקרה – לאומה כולה או רק לקבוצת המורדים של קרח?
 • לפי כל אחת מהאפשרויות השונות: את מי ה' מתכוון להשמיד? על מי משה מבקש שה' ירחם? כיצד ניתן להבין את תגובתו של ה' בפסוק כ"ו?

3. שאלות תיאולוגיות

 • העמימות סביב השימוש במילה "עֵדָה" מותירה את הקורא עם כמה שאלות תיאולוגיות.
 • האם ה' איים להטיל על האומה כולה עונש קולקטיבי בגין פשעי המיעוט, או שמא במקור הוא תכנן להעניש רק את החוטאים (או שמא האומה כולה באמת הייתה אשמה)?
 • האם משה ערער על ההצדקה העקרונית של מעשי ה', או שהוא פשוט התחנן לרחמים? או שמא הוא לא הבין את כוונת ה'?
 • האם ה' שינה את תוכניותיו כתוצאה מהתערבותו של משה?
 • מה מציעים התרחישים השונים לגבי דרכי השיפוט של ה', יכולת הנביא לטעות, והאפשרות שה' ישנה את דעתו?

4. משה טועה

 • נעבור למקראת גדולות כדי לראות כיצד פרשנים התייחסו לנושאים האלו.
 • נתחיל עם פירושו של ר' חננאל המובא בפירושו של רמב"ן לבמדבר ט"ז:כ"א.
 • לפי ר' חננאל, את מי התכוון ה' להרוג? מה חשב משה בטעות?
 • אילו שאלות מעלה רמב"ן על גישה זו? איך ניתן לתרץ אותן?
 • לנושאים אחרים הנוגעים בשאלה האם נביא יכול לטעות, ראו: משה או מעשי נביאים בלי צו מפורש מאת ה'.

5. ה' חומל

 • ר' חננאל טוען כי ה' מעולם לא התכוון להעניש קולקטיבית את העם כולו. משה פשוט לא הבין את דברי ה', וזה הוביל את ה' לתקן את תפיסתו הלא נכונה.
 • רמב"ן, לעומתו, חושב שאפשרות כזאת לא תעלה על הדעת, וכותב: "וחלילה שלא יבין משה נבואתו ויטעה בה".
 • איזו קריאה אלטרנטיבית של הפסוקים מציע רמב"ן בהמשך פירושו?
 • לדעת רמב"ן, האם האומה הייתה אשמה או חפה משפע? האם מדובר במקרה של ענישה קולקטיבית בכלל?
 • אם כן, כיצד ניתן להבין את תלונתו של משה, "הָאִישׁ אֶחָד יֶחֱטָא וְעַל כׇּל הָעֵדָה תִּקְצֹף"? מה מבקש משה מה'? האם ה' מסכים?

6. ה' חוזר בו מענישה קולקטיבית

 • לפי רמב"ן, האומה כולה הייתה ראויה לעונש. משה לא האשים את ה' בחוסר צדק ,אלא ביקש שה' יחמול על האומה למרות אשמתם, שהרי חטאם היה זעיר בהשוואה לחטאו של קרח.
 • אולם, אפשר לטעון כנגד רמב"ן מדבריו של משה "הָאִישׁ אֶחָד יֶחֱטָא וְעַל כׇּל הָעֵדָה תִּקְצֹף", שהרי מובנם הפשוט הוא שמשה האמין שהעם חף מפשע.
 • זה מביא אותנו להבנה שלישית של סיפורנו. ניגש לספריית על-התורה לראות את גישתו של תנחומא קרח ז'. נתחיל לקרוא מסוף הקטע, מהמילים, "אָמַר לְפָנָיו, רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם".
 • לפי תנחומא, מהי טענתו של משה? מהי התגובה של ה'?
 • האם סיפורים מאוחרים יותר בתנ"ך תומכים במסקנה הנובעת מן המדרש, שלאחר שיחה זו, ה' כבר לא מיישם ענישה קולקטיבית? לדיון במקרים אחרים בתנ"ך שבהם לכאורה יש ענישה קולקטיבית, ראו: ענישה קולקטיבית.

7. האם ה' יכול לשנות את דעתו?

 • לפי מדרש תנחומא, משה שכנע את ה' שהחלטתו להעניש קולקטיבית את האומה הייתה שגויה, מה שהוביל את ה' לחזור בו מהחלטתו.
 • האם יתכן שה' שינה את דעתו והכיר בצדק רק לאחר שמשה הצביע על כך?
 • בשדה החיפוש בראש ספריית על התורה, הקלידו במדבר רבה י"ט:ל"ג (או לחצו כאן). המדרש מצביע על שלושה מקרים נוספים בהם טענותיו של משה מובילים את ה' לשנות את מדיניותו באומרו: "לִמַּדְתַּנִי". האם המקרים הללו דומים למקרה שלנו? האם הם מציגים את אותם הקשיים התיאולוגיים? למה כן או למה לא?
 • כדי ללמוד יותר על ההצעה שה' חזר בו מהעיקרון של "פֹּקֵד עֲוֺן אָבֹת עַל בָּנִים" ראו: האם ה' פֹּקֵד עֲוֹן אָבֹת עַל בָּנִים.

8. השוואה לאברהם

 • נשווה את הסיפור שלנו לסיפור אחר שמעלה שאלות דומות: תפילתו של אברהם עבור אנשי סדום בבראשית י"ח.
 • חזרו למקראות גדולות, ועיינו בשיחתו של אברהם עם ה' בבראשית י"ח:כ'-ל"ג. איך הסיפור דומה לשלנו?
 • האם מדובר בדיון על ענישה קולקטיבית? האם טענתו של אברהם היא בקשה לצדק או לרחמים?
 • האם אברהם משכנע את ה' לשנות את דעתו, או האם הוא טעה לגבי תכניותיו של ה'? אם ה' אכן שוכנע, מה גרם לו לקבל את דברי אברהם?
 • כיצד קריאות שונות של הסיפור בבראשית יכולות להשפיע על האופן בו קוראים את סיפורנו בספר במדבר?
 • לעיון נוסף, ראו: תפילת אברהם עבור סדום, והשוו כיצד גישותיהם של הפרשנים שם משתווים לאלו שנדונו כאן.

9. סיכום

 • הדיאלוג הקצר של משה עם ה' מציג בפנינו את האתגר כיצד להתמודד עם ויכוח בין שני צדדים, ששניהם נתפסים לרוב כמושלמים או קרובים לזה. איך "בוחרים צדדים" במקרה כזה, או שמא ניתן למצוא דרך להבין ולהצדיק את שניהם?
 • ר' חננאל מעדיף להציע שנביאים יכולים לטעות מאשר לומר שרצונו של ה' ניתן לשינוי ופתוח להשפעה אנושית (ובמיוחד אם זה רומז שה' טעה). לכן, הוא מציע שה' מעולם לא התכוון להמית את כל העם, אלא שמשה פשוט לא הבין את תוכניתו של הקב"ה.
 • מדרש תנחומא נוקט בעמדה ההפוכה כמעט, וטוען שה' אכן תכנן להעניש באופן קולקטיבי את האומה, ושינה את דעתו רק לאחר שמשה שיכנע אותו באי-צדק שבמעשה.
 • רמב"ן מנסה להצדיק את שני הצדדים בטענה כי דברי משה היוו בקשה לרחמים ולא לצדק. אף על פי שהאומה היתה אשמה וה' צדק ברצונו להעניש אותם, משה התחנן בפני ה' כי בכל זאת יחמול על החוטאים ויצילם.

10. קריאה נוספת